Вие сте тук

Каталог
Публикации

Обучение и дискусия за управление на риска

На 08. 05. 2012г. АБГР организира съвместно с ЕТ”Персонал Консулт- Г.Попов” и Института за местно и регионално развитие , обучение-дискусия на тема: „Управление на риска”. Лектор и консултант бе проф. д-р Нако Стефанов. Д-р Ганчо Попов, председател на „Персонал Консулт” и Ергин Емин- изп. директор на АБГР  откриха дискусията. В изказването си Ергин Емин наблегна вурху рисковете при осъществяването на европейски проекти, както и върху отноворността, което се поема от работния екип. Той сподели мнението, че рисковете трябва да се анализират с цел да се определи вероятността те да се сбъднат екипът своевременно да предоврати неблагоприятните последици. 
Основната презентация по време на обучението бе направена от проф. д-р Стефанов. Той направи общ преглед на понятието риск, и очерта възможностите за неговото управление

Участнициците в семинара бяха запознати подробно със системния подход при управлението на риска, както и използването на софтуерна платформа при анализа, оценката и набелязването на необходимите превантивни и последващи действия.  В лекцията му поставен акцент върху въпроса: къде и в какво си приличат двете платформи – тази на „Здравия разум” и тази на „Управлението на риска” ?Посочени бяха различни схващания и определения за риска, като бе подчертано основното- рискът е производно на вероятността една злополука да се случи умножено по равнището на нейното негативно въздействие.