Вие сте тук

Каталог
Публикации

Конференция - Боженци, Габрово

  На 19 и 20 юли се проведе годишната национална среща на АБГР. Организираната за случая конференция бе на тема: „Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие“

Събитието се състоя в х-л „Боженци“ край гр. Габрово. Около 100 души, между които областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети, съветници, членове, партньори и приятели на Асоциацията участваха в конференция и съпровождащата я церемония, на която се раздадоха V-те годишни национални награди на АБГР.

При откриването, Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР подчерта – „организацията вече 15 години осъществява съвместни проекти с фондация „Конрад Аденауер“. Настоящият проект е част от това сътрудничество за подкрепа на градските власти и администрация, за повишаване на ефективността на управление на градовете и регионите в интерес на гражданите,и в съответствие с европейските ценности и стандарти.

Основен доклад на тема „Териториално измерение на ивестиционния процес в България през  призмата на период  2020+“ uзнесе Деница Николова, Зам.министър на регионалното развитие и благоустройството.

Презентации представиха:

     - Арх. Белин Моллов, Експерт към Института за местно и регионално развитие, на тема: „Административна и териториална структура на Република България. Териториално и социално-икономическо развитие и райониране“ и „Позиция на представителите на общините и регионите (областни управи) относно новото териториално деление”.

     - Доц. доктор. Керанка Недева, Департамент „Регионална Политика“, Аграрен университет, Пловдив, на тема: „“Възможност за изграждане на второ ниво на управление в България“ 

     - Доц. дпн. Милена Стефанова, Катедра „Публична администрация”, Философския факултет, СУ, на тема: „ „Позиция на Асоциацията на българските градове и региони“ за потенциала и възможностите на административната децентрализация. Предложение за промяна на Конституцията на Република България”.

Експерти от А1 представиха новите си разработки

Приветствие към участниците поднесоха кметовете на Габрово- г-жа Таня Христова и Дряново- г-н Мирослав Семов.

Програма на събитието

Екип АБГР