Вие сте тук

Каталог
Публикации

Инициатива 16+1

Пловдив

На 19 октомври, Ергин Емин – изп.директор на АБГР и д-р Георги Петров – регионален координатор, бяха участници на третата работна среща на областните управители на Р. България по линия на Инициатива за сутрудничество между страните на ЦИЕ и Китай в град Пловдив. Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от централна и източна Европа 16+1 (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Македония) е важен механизъм за стимулиране на търговско-икономическите връзки и диалога във всички области на сътрудничество. Партньорствата между страните от инициативата 16+1 водят до сближаване на политиките и повишаване на качеството на живот чрез обмяна на работещи решения в интерес на всички заинтересовани страни. 

В рамките на петте години от началото на инициативата 16+1 България е била домакин на три важни прояви: откриването на Центъра за насърчаване сътрудниеството в областта на селското стопанство (София, юни 2015), провеждането на втория министерски форум за културно сътрудничество (София, ноември 2105) и домакинството на Столична община на Първата среща на кметовете на столиците (София, септември 2016).

По покана от Министерството на външните работи в изпълнение на приетия документ Насоките от Рига от 5 ноември 2016 г. (Пета среща на правителствените ръководители на 16+1) тази година Областна администрация – Пловдив бе домакин на престижния международен форум – Среща на областните управители по линия на Инициативата 16+1 в град Пловдив.

Форумът бе в три панела: Култура и туризъм, Иновации и икономически зони, Селско стопанство.

Освен от Китай и от 15те страни от ЦИЕ, за участие в Третата работна среща бяха поканени: посланиците в Република България на страните, потвърдили участие във форума, главния секретар на Министерския съвет, министърът и зам.-министърът на външните работи на РБ, министрите, в чиито ресор са включените в срещата теми за обсъждане, областни управители, ректорите на пловдивските университети, кметът на Пловдив, представители на бизнеса.

            *Програма

            *Списък на участниците

            *Новина Областен управител - Пловдив

 

                                                                                                            Екип АБГР