Вие сте тук

Каталог
Публикации

Управление на битови отпадъци. Опитът на Франция.

Лекциите бяха част от програмата на семинарите, включени в конкурс „ЕКООБЩИНА“

На 31 май  във Френския институт се проведе вторият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”. Официален гост на откриването бе Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите.

Присъстващи на семинара бяха над 60 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата, сред които бяха и представители на Асоциация на българските градове и региони и Институт за местно и регионално развитие.

Н.Пр. Ерик Любедел, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. „Конкурсът ЕКООБЩИНА се утвърждава като един от стълбовете в българо-френските отношения, поради съвкупността от партньори и благодарение на успеха от първото издание на инициативата. Поздравявам общините лауреати от миналата година – Търговище и Каспичан, като им благодаря, че се съгласиха да споделят добрите си практики, като част от семинарите“, каза в изказването си посланик Любедел.

“ЕКООБЩИНА“ е един от успешните примери за добро сътрудничество. Важно е, че конкурсът е отворен за всички общини, защото те следва да се стремят към осигуряване на чиста и здравословна околна среда чрез използването все повече на отпадъците като ресурс. От друга страна споделянето на опита на Франция, страна-членка на ЕС, която има традиции в управлението на отпадъците ще бъде от полза за нашите общини, за които това все още е предизвикателство“, каза зам.-министър Николай Кънчев.

Официални гост-лектори от Франция бяха г-н Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел „Събираемост и оползотворяване на отпадъците“, Агенция по околна среда и овладяване на енергията (ADEME) и г-н Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил. 

Рафаел Гюастави, представи елементи от Националния план за управление на отпадъците във Франция, в центъра на който е ефективното управление на ресурсите, чрез широк спектър от дейности, контрол на енергията, развитие на възобновяемите енергийни източници, климат, кръгова икономика, борба с пилеенето на храна. Основен акцент бе сложен върху кръговата икономика благодарение, на която във Франция обемът на отпадъците за две години е намаляла с 6% в национален мащаб. Високият процент се обяснява с активните политики за намаляване на отпадъците в сектор строителство.

Добрите практики в управлението на отпадъци в метрополия Лил бе представена от Мишел Льопилие. В метрополията са обединени 90 общини и над 1.2 млн. жители, които през 2016 г. са произвели над 660 000 тона битови отпадъци. За по-ефективното използване на отпадъците, метрополия Лил е разработила поредица от дейности – от петте вида контейнери, в които се събират те, до инсталациите за енергийно оползотворяване (350 000 тона/год.) и за оползотворяване на органичната фракция (108 000 тона/год.) и сепарирането. На базата на отчетените резултати, Европейска Метрополия Лил отчита много добри резултати, които доказват ефективността на мерките.

Специален гост на събитието бе Митко Панайотов, зам.-кмет на Търговище, който представи добрите практики в устойчивото управление на битовите отпадъци в общината: събиране на отпадъците, оползотворяване на био-отпадъци и разяснителна кампания, насочена към гражданите. Търговище е един от победителите в миналогодишното издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“, в категорията „Устойчиво управление на отпадъците” за град над 10 000 жители.
Като част от специалната награда в конкурса, г-жа Христова, направи работно посещение в градовете Лил и Лансл. По време на визитата, тя се запозна с принципите на управление на водите в двата града и въведените иновации в тази сфера.

Лектор на семинара от българската страна бе Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел "Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", Министерство на околната среда и водите. Тя представи какви са възможностите за финансиране по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020“.

За конкурс „ЕКООБЩИНА“

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти.

Конкурсът се провежда за втора поредна година и е отворен за участието на всички български общини. Основните критерии, за които представителите на журито ще следят са: действителни постижения на общините в четирите разглеждани области; проекти за следващите пет години; значимост на средствата, отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс; оригиналност на инициативите. Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души за категорията „Устойчиво управление на водите“ и до 40 000 души и над 40 000 души за останалите категории.

екип АБГР