Вие сте тук

Каталог
Публикации

Семинар в София за сигурността в критичната инфраструктура

На 21 февруари в Американски център на Столична библиотека се проведе софийският обучителен семинар на АБГР, като чат от проекта на тема: „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България“, който се реализира със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“. Събитието се осъществи в партньорство със Столична библиотека. На обучението присъстваха кметове, заместник-кметове, представители на районните администрации от 24-те района на София, както и представители на Столична община и СОС.

В своето „нарочно“ приветствие към участниците, кметът на София – г-жа Фандъкова, наблегна на това, че „в съвременната реалност и състоянието на средата за сигурност, Столична община полага постоянни и целенасочени усилия за постигане на високо ниво на сигурност на нейните граждани и гости.

В усилията си ние все повече залагаме на ефективното използване на възможностите, които се предоставят от постоянно развиващите се и усъвършенстващи се технологии и максималното им включване в процеса по осигуряване на сигурността. Другата посока, в която Столична община непрестанно работи, е в повишаване на степента на координация и взаимопомощ с всички компетентни структури, чиято експертиза и опит са от неизмеримо значение в постигането на общата ни цел – сигурност и спокойствие на гражданите и посетителите на любимия ни град.“ След това тя отправи пожелание към всички съпричастни към темата: „Пожелавам на всички успешни дебати и вярвам, че заедно и с отговорно отношение на правилните партньори ще намерим подходящия начин чрез нормативен, финансов, информационен и човешки капацитет за ранно сигнализиране, превенция, реагиране, противодействие и ефективно овладяване на последиците от рискови ситуации в София“.

В словото си към участниците във форума, г-н Торстен Гайслер – директор на фондация „Конрад Аденауер“ - София, подчерта че „Управлението на риска е непрекъснат, систематичен метод за целенасочен подход към рискове. .Този процес никога не е завършен, и винаги започва отначало. Първо трябва да се идентифицират рисковете.

Коя  инфраструктура може да бъде изложена на опасност?

След това трябва се направи оценка на рисковете.

Става дума не само за тероризъм. Катастрофи, наводнения или други екстремни метеорологични събития, спиране на тока, киберпрестъпления, освобождаване на химични, ядрени или химически вещества с потенциални масови жертви, са само няколко примера. Трябва да се обърне внимание на превенцията. Как може да се избегнат заплахите или да се минимизират възможните щети?

Трябва да се подготвим за настъпване на възможни щети. Например, чрез планове за предотвратяване на опасност и предоставяне на ресурси. Ако настъпи инцидент, към него трябва да се подходи професионално, за да се сведат до минимум щетите. Ако инцидентът е преодолян, той трябва да бъде внимателно оценен, за да бъдем по-добре подготвени при бъдещи  събития със щети.

С други думи: управлението на риска започва отново. И този процес никога не свършва, дори и ако не е настъпило събитие, но са се променили рисковете. Прекарах шест години в един северногерманския град като  заместник-кмет, като бях отговорен и за гражданска защита и научих много.

Първо. Това което не се упражнява, в сериозни случаи води до грешки. При инцидент, почти неизбежната фаза на хаос ще бъде преодоляна  бързо, ако всеки отговорен точно знае какво трябва да направи. Поради ограничените финансови ресурси, ние често ще трябва да се  ограничаваме до рамковите възможности.    Неизбежно, обаче, също е, че ние винаги итрябва да разиграваме някои възможни загуби с общия наличен персонал. И трябва непрекъснато да се актуализират плановете ни за предотвратяване на опасността  и превенцията на обекти.

Второ: Стриктното управление и добрата комуникация са от решаващо значение. Ако се появи инцидент, важно е да се използват всички налични ресурси възможно най-бързо, така че те да имат максимален ефект.  Ако няма ясна йерархия или достатъчна комуникация между отговорните фактори,  може бързо да се случи пака, че ресурсите да не се използват или това да става неефективно, или пък приложените сили да се възпрепятстват една друга.

На трето място, населението трябва  непрекъснато да се информира за съществуващите рискове и да се обучава, как да се държи в  извънредна ситуация. При спешни случаи е важно, населението, ако е възможно, да подпомага силите за защита и да не им  пречи.“. Г-н Гайслер изтъкна пред участниците, че фондация „Конрад Аденауер“ има дългосрочно сътрудничество с Асоциацията на българските градове и региони, и  благодари на председателя, г-н Ергин Емин за инициативата за този проект. Наблегна на това, че "Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на България", е наистина една тема от голямо значение и актуалност - не само в България. Може би под въздействието на сегашните тъжни събития, мислим преди всичко за  терористична заплаха, но темата, която третираме  днес, е по-многостранна. Инфраструктурите са значителни снабдителни системи за нашето общество. Те са изложени не само на ежедневните нарушения и опасности, но и на екстремни събития., например, природни бедствия, технически или човешки грешки или умишлени действия.  Критичните инфраструктури - по дефиниция на германски организации и институции, са от  важно значение за държавната общност, чието прекъсване или увреждане, може да доведе до траен недостиг на доставки, значително смущение на обществената сигурност или други драматични последици. Става дума за много неща. В най-лошия случай.- става въпрос за живот или смърт. Ето защо, ние се нуждаем от ефективно управление на риска с цел защита на населението срещу различни опасности и заплахи.“

Приветствие към участниците отправи и директора на Столична библиотека – г-жа Юлия Цинзова. Презентациите и дискусиите се водиха от екип на Висше училище за сигурност и икономика /ВУСИ/, с ръководител проф. Томо Борисов.

Следващият семинар по проекта ще се проведе отново в София, в партньорство с Регионалното управление по образование София, с директорите на столичните училища.                                                                    

* Приветствие Йорданка Фандъкова, кмет Столочна община

* Приветствие Торстeн Гайслер, директор фондация „Конрад Аденауер“, София

* Програма

екип АБГР