Вие сте тук

Каталог
Публикации

Конференция за развитие на изоставащите региони

На 01 и 02 септември в к-с „Римска баня”, с.Баня, община Разлог, Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, организира и проведеКонференция - на тема: „Развитие на изоставащите региони в България. Финансово – икономически инструменти”

Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопите, Странджа и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони е разработена въз основа на програмата на правителството за стабилно развитие на страната за периода 2014 – 2018 г., по приоритет 13-1.

Участниците бяха представители на областните и общински администрации, както и представители на ръководствата на политическите партии, членове на ЕНП и депутати от регионите, в които се провеждат дискусиите.

Лекторите Евтим Евтимов и арх. Белин Моллов представиха темите: „Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните планински, полупланински и слабо развити райони” и  „Позиция на представителите на общините и регионите относно новото териториално разпределение”. Арх. Моллов представи и позиция на Асоциация на българските градове и региони за потенциалите и възможностите. Изпълнителният директор на АБГР Ергин Емин представи предложението на АБГР за промени в конституцията, относно изграждане на второ ниво на управление в страната. Той припомни и за резолюция на организацията от 2005 г., изработена на съвместен форум с фондация „Конрад Аденауер“ в Шумен, където за първи път  бе повдигнат въпросът с липсващото управленско звено в България, разположено между централната и местната власт, а именно – регионалната такава.

Съвместният проект на АБГР и Фондация „Конрад Аденауер“ има за цел да акцентира пред обществеността и пряко заетите областни и общински администрации, върху дебата за новите региони за планиране, иницииран в средата на годината от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова. След преброяването на населението от 2015 г., регионите за планиране в България не отговарят на критериите за стратегическите цели на ЕС. От това следва да се прецизира броят на регионите и областите в страната до края на този планов период. По време на дискусиите пряко беше засегната темата и се изложиха различни мнения и гледни точки относно новото райониране.

При закриване на форума – Златко Живков – кмет на Монтана и член на УС на АБГР, подчерта че повишаването на заетостта на населението и привличането на инвестиции в икономически изоставащите региони в страната е пряко свързано с установяването на регионално управление в България, защото местните икономики са обект на регулации от центъра. В момента държавата остава монополен собственик на местните и регионални ресурси. Резултатът от всичко това е огромно разпиляване на енергия, както и неефективност и корупция. Досегашните планово-икономически райони, практически са обект на централно планиране, а скоростта и ефективността на усвояване на средствата, най-често зависят от решенията на централната администрация. С подобни форуми и подлагането на обсъждане на темата, се надяваме да поставим началото на изграждането на второ ниво на управление, за по-ефективно развитие на страната.

През следващите години АБГР планира рязко навлизане в този дебат, със съдействието на своите партньори от фондация „Конрад Аденауер“. Преследваната цел, според ръководството на Асоциацията, е дългосрочна – до 2020 г. да се представят позициите на страните, формирани през годините на съвместна успешна дейност.

* Програма

* “Развитие на изоставащите региони: финансово - икономически инструменти“ - арх. Белин Моллов

екип АБГР