Вие сте тук

Каталог
Публикации

Национална конференция „Целенасочена инвестиционна програма за северозапада“

АБГР беше съорганизатор на национална конференция на тема: „РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РЕГИОНИ: ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“, домакин на която беше Монтана. Другите съорганизатори баха: Община Монтана, Съюзът на икономистите в България и Асоциация на планинските общини.

„Монтана вече прави нещо, което някои наричат реиндустриализация, заяви професор Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в България.  Тя не повтаря старите големи предприятия, които си отидоха,  а следва най-модерната линия, най-модерната стратегия, препоръчвана от Европа.  Да се разкриват високотехнологични предприятия високотехнологични с гарантиран пазар.”

На конференцията бе представена идеята за създаването на регионален гаранционен фонд за  подпомагане на  онези,  които биха желали да реализират проекти. Чрез него те  да бъдат улеснени в осигуряването  на тези 25 до 50 процента от средствата при старта на проекта.

В края на годината в България би трябвало да има колкото планови икономически региони толкова и регионални гаранционни фондове, за да не зависим от банки и други неясни източници, допълни още професор Петков.

Професор Петков изрази съжаление, че не е търсено мнението на хората от академичните институции, когато е приета програмата за развитие на изоставащите региони.

Арх. Белин Моллов представи позицията на Асоциацията на българските градове и региони за потенциалите и възможностите на ЦИП – целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните планински, полупланински и слабо развити райони.

С презентации участваха доц. Д-р Йордан Калчев от СИБ: „Демографската криза: съществуват ли потенциални демографски възможности за развитие в изоставащите региони?“ и доц. Д-р Александър Цветков от Региостат, който представи тезата за социално-икономическото „отдалечаване“ (обратното на „сближаване“), като зададе и отговори на въпроса „работи ли регионалната политика в България?“.

Д-р Александър Трифонов от Институт за местно и регионално развитие /ИМРР/ представи темата: „Публично-частното партньорство като част от ресурсното осигуряване на проектите в изоставащите региони и общини“.

След представянето на позицията си, ръководството на АБГР реши да организира още един форум по темата в началото на септември, за районите от южна България.

* Програма

* „Позиция на АБГР за потенциалите и възможностите“, арх. Белин Моллов

* „Публично-частното партньорство: как да ползваме бюджетните ресурси и европейското финансиране в общините?“, д-р Александър Трифонов

* „Социално-икономическото „отдалечаване“: работи ли регионалната политика в България?“, доц.д-р Александър Цветков

* „Демографската криза: съществуват ли потенциални демографски възможности за развитие в изоставащите региони“, доц.д-р Йордан Калчев

Екип АБГР