Вие сте тук

Каталог
Публикации

"Индекс на местна почтеност" за общините през 2015-та

Бургас, София и веднага след тях Стара Загора са първите три града в класацията "Индекс на местната почтеност" за 2015 година. В дъното на класацията са Хасково, Варна, Видин и Кърджали. Мащабното изследване е първата по рода си годишната сравнителна класация, която е направена от асоциация "Прозрачност без граници". Средният индекс на почтеност в страната е 3,10. Бургас и София водят с 3,59, в Хасково индексът е 2,75, във Варна 2,83.
Асоциация "Прозрачност без граници" отбелязва Международния ден за борба с корупцията (9 декември), като представя Индекс на местната система за почтеност – 2015. Първият по рода си годишен индекс е факт след много искрени усилия, активна работа и ползотворни резултати през изтеклата година, заявяват от организацията "Варна диша", която е партньор по проекта за морската столица. Събитието се проведе в хотел "Шератон" в София. В проявата да се включиха представители на местната власт, областни управители, обществени посредници, представители на бизнеса, неправителствени организации, сред които и АБГР и Институт за местно и регионално развитие, редица националните медии.

В рамките на събитието бяха обсъдени добрите практики на местно ниво, които съвместното изследване е откроило и които могат станат основа за ползотворно сътрудничество в много български градове и региони през следващата година. Своя опит споделиха кметът на Бургас – Димитър Николов, на Добрич – Йордан Йорданов, зам.-кметът на София – Дончо Барбалов, представители на местните парламенти в Стара Загора и Пазарджик и други участници от общински администрации.
Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

ПРОЕКТ „ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ”

 

е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2014 година благодарение на финансовата подкрепа на  Фондация „Америка за България”. Инициативата е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво. Поради тази причина през 2014 година организацията фокусира вниманието си върху осъществяването на настоящия проект, който поставя приоритет върху:

 

● развитие на капацитета на структурите на гражданското общество за мониторинг и оценка на дейността на институциите и социалните актьори на местно ниво;

● включване на гражданските организации в инициативи за трансфер на добри практики, свързани с принципите на доброто управление и противодействие на корупцията;

● повишаване на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитието и устойчиви антикорупционни политики и въвеждането на модели на добро управление;

● насърчаване на взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики,  ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

Инициативата се осъществява чрез три основни линии на дейност:

● оценка на капацитета на местните публични институции и други актьори за прилагане на устойчиви антикорупционни политики; изработване на  годишен Индекс на Местната система за почтеност;

● укрепване на почтеността на местните общности: развитие на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики;

● застъпничество за реформи в местните антикорупционни политики.

В резултат на прилагането на методологията за мониторинг се съставя комплексна оценка – Индекс на местната система за почтеност. Индексът позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, неправителствени организации, съд и полиция. Той е съставен въз основа на детайлно разработен набор от показатели, по които са изследвани институциите във всичките 28 региона на страната.

Изследването, както и другите дейности по проекта, се осъществяват в сътрудничество с широка мрежа от неправителствени организации, работещи в съответните региони, които са партньори на Асоциация „Прозрачност без граници” при осъществяването на инициативата.

Екип АБГР