Вие сте тук

Каталог
Публикации

Проект: Интелигентният град

Асоциацията на българските градове и региони, съвместно със Съюза на икономистите в България и със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, приключи проект на тема: „Интелигентният град: икономически, екологични и социални измерения“. В него бяха заложени организирането и провеждането на пет кръгли маси в градовете: Пловдив, Монтана, Ловеч, Петрич и Свищов. В събитията участваха представители на общинските администрации, общинските съвети, бизнес-средите, архитекти и общественици от съответните населени места.

С презентации по темата на проекта участваха: проф. Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в България /СИБ/, Петър Терзийски – представител на АБГР в Брюксел, арх. Веселин Дончев от Институт за местно и регионално развитие /ИМРР/, доц. Валентин Бозаров и Димитър Иванов от Националния клъстер интелигентни, транспортни и енергийни системи.

С термина „интелигентен град“ (smart city), се обозначава такъв тип устойчиво развитие на градовете, който служи по възможно най-добър начин на своите жители, от гледна точна на : институции, икономика, мобилност, околна среда и управление. Факт е, че половината от населението на земята живее в градска среда. Очаква се през 2050 година 70% от човечеството да живее в градовете. Светът се урбанизира с висока скорост и градовете стават двигатели на развитието. В тях са най-големите предизвикателства пред населението. Днес градовете консумират 75% от световната енергия и отделят в атмосферата над 80% от парниковите газове.

Съвременните технологични постижения позволяват да се строят „по-интелигентни“ градове и те да служат по-добре на жителите си. А именно: градове, в които инфраструктурата улеснява мобилността, а ресурсите (енергия и вода) се управляват добре; публичните услуги са по-ефикасни; връзката и комуникацията с администрацията - от бизнеса и гражданите - се осъществява лесно и се създават оптимални условия за устойчиво развитие и високо качество на живот. За целта се ползват постиженията на прогнозтичния анализ (презентация на проф. Кръстьо Петков), наблюдават се и се анализират тенденциите за зеления град (презентация на Петър Терзийски), за управление на благоустройството (презентация на доц. Веселин Дончев), както и да се гледа на града по друг начин – като съвкупност от взаимно свързани системи (Презентация Димитър Иванов и доц. Валентин Бозаров).

Петте форума бяха посветени на градовете, каквито са в момента и на онова, което биха могли да бъдат. Надеждите са градовете да станат чисти, зелени, енергийно ефективни, системите и ресурсите да са управлявани разумно; кръстовищата да бъдат с висока пропускливост, на разумен брой нива, осветени и свободни от задръстване.

„Целта на тези кръгли маси, организирани от АБГР, е да продължим да подпомагаме местните власти чрез популяризиране на идеите за иновативното развитие на градската среда и създаване на ефективно взаимодействие между общинските администрации,органите, отговарящи за сигурността и дружествата, предоставящи комуналните услуги“ - подчерта при откриване на събитията Ергин Емин – изпълнител директор на Асоциацията. При закриването се цитираха думите на Конрад Аденауер: „Когато светът изглежда голям и сложен, трябва да помним, че световните идеали започват началото си в някой дом и квартал“

- Програма

- „Интелигентният град и прилежащите агломерации: инвестиции, заетост, качество на живот“ - проф. Кръстьо Петков, п-л на Съюз на икономистите в България

- „Интелигентният/пулсиращият град. Архитектура и метаархитектура. Парадигми и парадокси.“ - доц.арх.Веселин Дончев – Институт за местно и регионални развитие

-  Зеленият град: концепции, проекти и практически решения  - Петър Терзийски, представител в Брюксел, Асоциация на българските градове и региони

- „Интелигентна телематична платформа за градска и регионална мобилност“ -  доц.д.т.н инж.Валентин Бозаров, Национален клъстър интелигентни транспортни и енергийни системи/НКИТЕС/ - България

- „Модерни градски схеми отвъд стандартната практика“ - Димитър Иванов, Национален клъстър интелигентни транспортни и енергийни системи/НКИТЕС/ - България