Вие сте тук

Каталог
Публикации

Международна конференция „Жените, мира и сигурността“

На 27 и 28 октомври представители на АБГР взеха участие на провелата се в София международна конференция на тема: „Жените, мира и сигурността. Какво правят и защо е от значение". Конференцията бе организирана от Сдружението на жените военнослужещи и Атлантическия клуб в България и посветена на 15-ата годишнина от Резолюция 1325 на Съвета за Сигурност на ООН. На високия форум присъстваха Николай Ненчев – министър на отбраната на Р. България, Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Мариет Шърман – специален представител на генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността, Омар Берзинджи – зам.-министър на Министерство на външните работи на Ирак, Мая Манолова – национален омбудсман, посланици, дипломати, военни, представители на гражданския сектор и други.

На откриването на  конференцията министърът на отбраната Николай Ненчев заяви, че е необходимо създаването на постоянно действаща система, която да разшири възможностите на жените да допринасят със своя потенциал за сигурността и във военния, и в гражданския сектор. „Министерството на отбраната работи успешно и по трите приоритета на Резолюция 1325: Участие, Защита и Превенция" – посочи още той. По думите му - нормативните пречки за приемането на жени във въоръжените сили са премахнати не само в администрацията, но и за всички длъжности. По отношение на защитата на жените - военнослужещи, в българските въоръжени сили важи в пълна степен нулевата толерантност към прояви извън етичния кодекс. Във връзка с превенцията, трябва да се работи тясно със Сдружението на жените – военнослужещи, с председател подполковник Невяна Митева, която ръководи българското председателство на Комитета на НАТО по равнопоставеността за периода 2015 - 2017 година.

В приветствието си посланик Мариет Шарман, специален представител на Генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността посочи, че трябва да насърчим по-голямото участие на жените в структурите на въоръжените сили, а омбудсмана на Р.България Мая Манолова каза, че институцията на омбудсмана може да бъде изключително полезна в осъществяването на гражданския контрол върху сектор „сигурност". Тя пожела на министър Николай Ненчев в рамките на неговия мандат да бъде произведена първата жена генерал или адмирал в Българската армия.

Събитието продължи с редица лекции и дискусии, с участието на изтъкнати журналисти, представители на неправителствения сектор и военнослужещи.