Вие сте тук

Каталог
Публикации

Контакти

Асоциация на българските градове и региони

гр. София 1000, бул. "Витоша" 18, ет.6

e-mail: abgr@mail.bg

www.abgr.org

тел.: 02/ 980 32 11

Екип на изпълнителното тяло

Ергин Емин - изпълнителен директор
Татяна Цонева - административен секретар
Вили Гълъбов - координатор проектиране
Димитър Чифчиев - координатор Младежки дейности и спорт
Хатидже Барабунова - експерт - местно и регионално развитие
Айрин Ибрямова - експерт - местно и регионално развитие
Желез Съботинов - експерт - местно и регионални развитие
Славка Кунчева - експерт-счетоводител
Катерина Ранчева - експерт - съветник междунардни връзки
Татяна Димитрова - експерт - организатор обучителни семинари
Пламен Даракчиев - експерт - децентрализация
Христина Божинова - експерт - проекти
Юммюш Ени - експерт - проекти
Валентин Атанасов - адвокат
Димитър Енчев - адвокат
Семра Якуб - юрисконсулт

Регионални координатори:

Евтим Евтимов - координатор София-град и София-област

Димитър Маринов - координатор Северен-Централен район

Христо Кирчев - координатор Североизточен район

Елена Димитрова - координатор Югозападен район

Георги Петров - координатор Южен-Централен район

Офис: Брюксел - Belgium, Brussels City 1000, Avenue de Maelbeek 9

                                          e-mail: abgr.brussels@gmail.com ; тел.: 0032 488 396 334

                                          представител на АБГР: Петър Терзийски

                  Офис Солун -  Greese, 54639 Thessaloniki, 2 Polyzoidi street, 5 floor

                                         e-mail: dsbrankova@gmail.com ; abgr.solun@gmail.com ;

                                         тел. 0030 2310 522101, fax: 0030 2310 514918

                                         представител на АБГР: Десислава Бранкова

                  Офис Москва - Россия, Москва, ул Новая Басманнная , д.23, стр 2 , офис 120

                                          e-mail: motivation@dom-za-rubezhom.ru ; abgr.moskva@gmail.com;  тел. 007 915 383 6031

                                          представител АБГР: Наталия Флакс